Türk Eğitim Düşüncesinin Tarihsel Temelleri
ISBN: 9786052414828 2018 1. Baskı Tarih Faruk Öztürk Pegem Akademi Yayıncılık

Bu çalışmada; Türk eğitim düşünürleri olarak, eğitim sistemimize yeni bir bakış açısı ve yeni bir ideal ile katkı sunmuş olan Mustafa Satı Bey, Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Ethem Nejat ve Tevfik Fikret gibi aydın/eğitimcilerin görüşleri incelenmiştir. Söz konusu eğitimcilerimizin düşüncelerinin alt yapısını oluşturan temel kavramların ütopik bir karakter arz etmesi çalışmanın temel hareket noktasını oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle, eğitim tasarımlarında inkılap/dönüşüm, yeni/lik, yenileşme, ideal, düş, gelecek, devrim ve ümit” gibi ütopyanın anahtar kavramlarına yer veren eğitimcilerimizin seçilmesi bu çalışmanın temel felsefesini oluşturmaktadır. Bu çalışmayla hedeflenen, özellikle Cumhuriyet döneminin eğitim sürecini belirleyen düşünsel temellerin ne olduğu, hangi fikir ve eğilimlerin yeni dönemin eğitim politikalarına yön verdiğini anlamaya çalışmaktır.