Trc3 Bölgesinin (Mardin-Batman-Siirt-Şırnak) Ekonomik Durumu Üzerine Yazılar
ISBN: 9786057805300 2019 İktisat Editör : İbrahim Hüseyni, Reşat Sakur, Mehmet Nazım Uygur
Gazi Kitabevi

Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan TRC3 bölgesi Türkiye'nin azgelişmiş bölgelerinden biridir. Bölgede sanayi ve hizmet sektörü Türkiye ortalaması ile kıyaslanınca çok az gelişmiştir. Bölge ikliminin tarıma elverişli olması ve tarım alanlarının çok olmasından dolayı tarım sektörü ise diğer sektörlere göre dana iyi durumdadır. Ancak tarımsal üretimde geleneksel yöntemlerin kullanılması ve daha çok katma değeri düşük olan tahıl ürünlerinin üretilmesi, tarım sektörünün de var olan potansiyelinin tam olarak kullanılmasını engellemektedir. Bu nedenle bölgede bireylerin gelir düzeyi çok düşük ve bölgenin işsizlik oranı Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. Bu kitapta TRC3 bölgesinin ekonomisi 15 bölüm altında incelenmiş. Bu bölümlerde TRC3 bölgesinin tarım, hizmet ve sanayi sektörü, gerek bölgede faaliyet gösteren firmalardan bilimsel teknik ve yöntemler ile toplanan veriler gerekse ulusal ve uluslararası veri tabanlarından elde edilen tanımlayıcı istatistikler yardımı ile analiz edilmiş.