The Economıcs Of Growth And Dıstrıbutıon
ISBN: 9786054160372 2009 İktisat Prof. Erinç Yeldan Editör : -
Çevirmen : -
Efil Yayınevi

Ekonomik büyüme ve bölüşüm hakkında beklediğim kitap… Gerald Epstein İktisat Profesörü, Massachusetts Üniversitesi Yeldan’ın alternatif büyüme ile ilgili ders kitabı yeni öğrenci kuşaklarını heterodoks düşünce yerine daha gerçekçi daha eleştirel ve daha yararlı olmaları için hazırlamaktadır. Jomo K. S. Birleşmiş Milletler Bu kitap küreselleşme ve ülke içi veya ülkeler arasındaki gelir farklılıklarının nedeni olan etkenler hakkındaki güncel tartışmaları anlamak isteyen herkesçe okunmalıdır. Yılmaz Akyüz İktisat Uzmanı, UNCTAD Anlaşılması kolay bir üslupla ayrıntıya inen ve gerçek dünyadan verilerle teoriyi destekleyen ve okuyucunun ekonomik fenomenlerin açıklamalarla kavramasını sağlayan bir kitaptır. Dr. Orhan Kurmuş Bu değerli eserle Erinç Yeldan günümüzün merak edilen ekonomik konularına önemli katkılarda bulunmuştur. Fikret Şenses ODTÜ Bölüşüm sorunlarının yanı sıra ekonomik büyümenin en önemli güncel kuramlarının geniş kapsamlı kolay anlaşılabilir bir yolla sunuyor; iyi yazılmış, mükemmel düzenlenmiş… Mustafa Özer Eskişehir Anadolu Üniversitesi