Tarih Ve Toplum - Köy Ve Kent
ISBN: 9786054301027 2009 1. Baskı Tarih Fügen Berkay Ekin Yayınevi

İnsanlık Tarihi bize insan için "Yerleşme"nin ne denli önemli olduğunu, "köy"ün de bu durumun daimi temelini teşkil ettiğini gösteriyor. Tarihimiz boyunca köy ve köylü, Anadolu'nun Türkleşmesi olayından başlayarak, bu topraklarda geleneksel tarım üretim biçiminin sağladığı imkanlarla varlığını sürdürüp, kapalı ekonomik sistemi içinde geleneksel hayatını yaşamış, fakat bu hayatın çeşitli aşamalarında ülkede ortaya çıkan ekonomik sarsıntılar, savaşlar ve bir anlamda da her çeşit değişim köy hayatını ve köylüyü derinden etkilemiştir