Spor Yönetiminde Performans Değerlendirme
ISBN: 9786053448310 2019 Spor Ebru Araç Ilgar Gazi Kitabevi

İnsan kaynaklarının planlanmasında en önemli bilgi kaynağı doğru bir performans değerlendirme süreci ile sağlanabilmektedir. Etkin bir performans değerlendirme süreci çalışanların kuruma olan güvenini pekiştirirken, çalışanların verimliliği ile birlikte kurumun verimliliğini de arttıracaktır. Bu düşüncelerden hareketle Spor Genel Müdürlüğü'nde uygulanan performans değerlendirme sisteminin incelenmesi çalışmanın amacını oluşturmuştur. Performans değerlendirme sürecini analiz etmek ve sürece ilişkin geliştirici önerilerde bulunabilmek için Spor Genel Müdürlüğü personelinin görüşlerine başvurulmuştur.