Spor Sosyolojisi
ISBN: 9786258443066 2021 Spor Editör : Ayhan Dever, Hasan Sözen
Gazi Kitabevi

Spor, günümüzün en fazla ilgi gören boş zaman aktivitelerinden bir tanesidir. İnsanların gerek sporcu olarak aktif bir şekilde, gerekse de izleyici olarak göreli de olsa pasif bir şekilde sporun içerisine dâhil olmalarıyla birlikte, dünya genelinde milyarlarca insanı ilgilendiren toplumsal bir kurum haline gelmiştir. Bu durumun bir sonucu olarak spor, diğer sosyolojik kurumlarla (aile, ekonomi, eğitim, siyaset, din vb.) yakın bir temas içerisine girmiş ve birbirlerini yoğun bir şekilde etkilemeye başlamışlardır