Söz Ve Eylem: Söylem Çözümlemesi  Kavram – Kuram – Uygulama
ISBN: 9789750280221 2022 1. Baskı Dil Bilimi Duygu Öztin Seçkin Yayıncılık

Söz nasıl inandırır? Nasıl eyleme dönüşür? Söylemden eyleme giden yolda konuşucunun kimliği, dinleyenin duyguları ve ne söylendiği karşımızdakini inandırmada nasıl rol oynar? Gerekçelendirme söylemi (argümantasyon) nedir, nasıl doğmuştur sorularına yanıt arayan bu kitap Fransız dilbilim, edimbilim ve göstergebilim kuramlarının ilke ve yöntemlerinden yararlanılarak yazılmıştır. Bu yapıt bir söylem çözümlemesi kitabıdır. Gerekçelendirme kuramları başta olmak üzere, gerekçe türleri, karşı gerekçelendirme ve gerekçelendirme stratejileri incelenmiş, siyasal söylem başta olmak üzere gündelik söylemlerden örnekler verilmiştir. Kitap, Dilbilim, Etkili iletişim, Siyasal iletişim dersleri başta olmak üzere, dil ve iletişim konusunda araştırma yapan bölümlerin lisans ve lisansüstü derslerinde, kaynak kitap olarak kullanılabileceği gibi, dil ve iletişim üzerine düşünen herkese seslenmektedir.