Söylem, Anlam Ve Çeviri Üzerine Disiplinlerarası Tartışmalar
ISBN: 9786051705163 2021 Sosyal Bilimler Alize Can Rençberler Augusto Ponzio Ayşegül Amanda Yeşilbursa Başak Ergil Caner Çetiner Cihan Ünlü G Editör : Didem Tuna Mesut Kuleli
Anı Yayıncılık

Göstergebilim, dil, sanat, bir sanat dalı olarak edebiyat, çeviri, dil ve çeviri eğitimi birbirleriyle organik bir bağ içindedir. Bu alanlar, bir devinim halinde birbirlerine önemli katkılar sunmakta ve kimi zaman dönüşümler getirmektedir. Bu dönüşümler tikel göstergeler düzeyinde kalabilirken, göstergelerin bir araya gelerek oluşturdukları bütüncül anlam, dizge, hatta çoğuldizge seviyelerinde de karşımıza çıkabilmektedir. Bu doğrultuda, Söylem, Anlam ve Çeviri Üzerine Disiplinlerarası Tartışmalar başlıklı bu kitapta yer alan bölümler izleksel bir bütün oluşturacak şekilde dört farklı kısma ayrılırken, çeviri teması üzerinden birbirleriyle ilişkilidir. Her bir ana kısımda yer alan bölümler, çevirinin çoğulcu doğasının diğer akademik araştırma alanları ile kurduğu ilişkiler çerçevesinde bir araya getirilerek disiplinlerarası yaklaşımlarla sunulmuştur. Semiotics, language, art, literature as a branch of art, translation, language, and translation education exist in an organic bond. These elements operate dynamically to make significant mutual contributions and sometimes bring about transformations. While these transformations may remain at the level of particular signs, they may also appear at the level of holistic meanings, systems, and even polysystems formed by the combination of signs. In this vein, while the chapters in Interdisciplinary Debates on Discourse, Meaning and Translation are divided into four different parts to give the whole a coherent thematic structure, they are related to each other through the theme of translation. The chapters in each part are designed and brought together within the framework of the relationships that the pluralistic nature of translation establishes with other fields of academic research.