Sosyal Bilgiler Ve Toplum
ISBN: 9786056991615 2019 1. Baskı Sosyal Bilgiler Eğitimi Selahattin Kaymakcı, Melike Faiz, Emine Karasu Avcı, Si̇bel Oğuz Haçat, Erol Çi̇ydem, Bilgin Ünal İbret, Ersin Topçu, Serpil Recepoğlu, M. Talha Özalp, Mustafa Öztürk Akcaoğlu, İbrahim Demirbaş, Esra Kaptan İzmir, F. Betül Demir, Mehmet Tatan, Abdulkerim Demir, Onur Yılmaz, İnanç Genç, İdris Kınasakal Editör : Bilgin Ünal İbret, Selahattin Kaymakcı
Pegem Akademi Yayıncılık

İnsan toplumsal bir varlıktır. Toplum İçinde doğar, yaşar ve ömrünü tamamlar. Bu sebeple insanlar ait olduğu toplumların eseridir. Toplum, aynı coğrafi mekân üzerinde birlikte yaşayan, yaşamlarını sürdürmek için iş birliği yapan, tarihsel gelişim süreci içerisinde ortak bir geçmişi, uygarlığı ve kültürü oluşan insanlar kümesidir. İnsanlar hak ve sorumluluklar ekseninde yaşamlarını devam ettirmek, birtakım ortak hedeflere ulaşmaya çalışmak, temel ihtiyaçlarını ve çıkarlarını karşılamak gibi amaçlarla toplum içerisinde kurallara uyarak bir düzen içerisinde yaşamayı kabul etmişlerdir. İnsanların toplumsallaşma serüveni içerisinde etkin bir vatandaş yetiştirilmesinin toplumların devamı ve kültürün sürdürülebilirliği açısından büyük önemi bulunmaktadır. Bireylerin ait oldukları topluma uygun iyi bir vatandaş olarak yetiştirilmesi öncelikle kendi mutluluğu, toplumun huzuru ve geleceği için gerekli bir durumdur. Bu bağlamda eğitim-öğretim kurumlarında ders kapsamında verilen derslerden biri de sosyal bilgilerdir. Sosyal Bilgiler ve Toplum kitabı, toplumbilim olarak da nitelendirilen sosyoloji ile sosyal bilgiler ilişkisini ortaya koymak ve sosyal bilgiler eğitimi penceresinden toplumu anlamaya çalışmak amacıyla hazırlanmıştır. On üç bölümden oluşan kitabın konuyla ilgilenen tüm paydaşlara faydalı olması dileğiyle….