Siyasal Modernleşme Türk Siyasetinde Kadının Temsil Sorunu
ISBN: 9786054993048 2014 Siyaset Emine Yavaşgel Der Yayınları

Dünya'da siyasal temsil olanağının sağlanması açısından birçok yasal düzenlemeye rağmen kadınların siyasetle ilişkisi apolitik bir görünüm sergilemektedir. Dünya ortalamaları açısından Parlamentolarda kadınların temsil oranı yüzde 15 civarlarındadır. Veriler, kadınların parlamentolardaki temsillerinde bir artış olduğunu gösterse de, temsil oranı genel olarak düşük seyretmekte, temsil oranlarındaki ilerleme dengesiz bir dağılım göstermektedir. Bu kitap da Türk kadınının siyasal hayattaki varlığını sorgulamaya dönük olarak 2002 ve sonrası seçim sonuçlarına odaklanmıştır. Elde edilen bulgular Türkiye'nin siyasal modernleşmesinin bugünkü düzeyine ilişkin dikkate değer bir kesit sunmaktadır.