Sınıf Yönetiminde Örnek Olaylar Iı
ISBN: 9786257228060 2021 2. Baskı Eğitim Bilimleri Mehmet Okutan Pegem Akademi Yayıncılık

Öğretimin toplu bir etkinlik olarak gerçekleştirildiği yer sınıftır. Etkili bir sınıf yönetimi, sınıf ortamının amaçların gerçekleştirilmesine en iyi hizmet verebilecek şekilde düzenlenmesini, eğitsel amaçlar için gerekli kaynaklardan en üst düzeyde yararlanılmasını gerektirir. Sınıfı etkili yönetemeyen öğretmenlerin öğrencileri dersten kopar, dersi ve öğretmeni sevmez hale gelir. Öğrencilerin dersi ve öğretmeni sevmemesinin, dersten kopmasının, başarısız olmasının, öğrendiklerini günlük yaşamda uygulayamamasının temel birkaç nedeninden biri, sınıfın iyi yönetilememesidir. Öğretimin başarısızlığı, genellikle sınıf yönetiminin etkisiz oluşu ile açıklanabilir. Sınıftaki insan ve madde kaynağının iyi sevk ve idaresi olan sınıf yönetimi, öğretmenin başarılı olmasının olmazsa olmazlarındandır. Buna karşılık sınıf yönetimi, öğretmenleri en çok korkutan bir öğretmenlik davranışı olarak değerlendirilmektedir. Başka bir ifade ile eğitim-öğretimde sınıf yönetimi, öğretmenlerin korkulu rüyası olarak değerlendirilmeye devam ediyor. Öğrencilerin hayatlarını etkileyen en önemli öge aile, daha sonra da öğretmendir. Ne var ki her öğretmen bu etkilemeyi başaramıyor. Oysa öğretimin olduğu her yerde yönetim vardır ve öğretmen, bu yönetimi, bir orkestra şefi gibi sevk ve idare etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getiremeyen öğretmen, sınıfta, öğrenciler nezdinde etkisizleşmektedir. Çünkü öğretmenler, değişen öğrenci profilinin öğretmenlerin otoritesini sarstığına inanıyorlar. Otoritenin olmadığı bir sınıf ortamında, öğretmenin, her biri ayrı bir dünya olan öğrencilerin bireysel özelliklerini ortaya çıkarması zordur. Bireyin kendini gerçekleştirmesi için bireysel özelliklerinin ortaya çıkarılması zorunludur. Bu durumun ortaya çıkmasının da etkili sınıf yönetimine bağlı olduğu aşikârdır. Eğitimci, yönetici, öğretmen ve öğretmen adayları ile eğitimle ilgilenen herkesin bu örneklerden "hisse" çıkarabileceğine inanan yazar, bu kitabın, öğretmenlerin sınıf yönetiminde başarılarını artırmada etkili olabileceğini düşünmektedir. “Örnek olaylar” ın birinci kitabının 5yı yapmış olması, bu çalışmanın önemli bir ihtiyaca cevap verdiği anlamına gelmektedir. Elinizdeki bu kitabın da örnek olayların ikinci kitabı olarak önemli bir ihtiyaca cevap vereceğine inanılmaktadır.