Sınıf Yönetimi
ISBN: 9786257676304 2021 1. Baskı Eğitim Bilimleri Serkan Koşar, Ali Çağatay Kılınç, Zeki Öğdem, Temel Çalık, Türker Kurt, Didem Koşar, Fatih Şahin, Emre Sönmez, emre er, Mehmet Meti̇n Arslan, Emine Dağlı, Bertan Akyol, Hasan Hüseyin Atasayar, M. Berkay Özünlü, Hasan Kavgacı Editör : Temel Çalık - Mehmet Metin Arslan
Pegem Akademi Yayıncılık

Eğitimin en temel amacı bireyi topluma kazandırmaktır. Aile, çevre ve okul üçgeni içinde gerçekleşen eğitim, her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Son yıllarda, eğitim açısından önemi günden güne artan ve yadsınamaz bir gerçek de, sosyal medyanın, çocukların ve gençlerin eğitimine olan etkileridir. Özellikle yaşam boyu öğrenme anlayışı, sosyal medyanın öğrenme-öğretme süreci içindeki yerini daha da önemli hâle getirmektedir. Her yaş grubunda ve düzeyde öğrenenlere sunduğu yaygın, kolay ve ücretsiz kullanım imkânı, olumlu ve olumsuz birçok sonucu beraberinde getirmektedir. Söz konusu gelişmeler, öğretmenler açısından “sınıf yönetimini” daha girift hÂle getirmiştir. Bu durum, planlı, programlı ve toplumun rasyonel düzenlemesiyle oluşturulan okullardaki eğitimi (öğretim) toplumlar açısından daha da önemli ve vazgeçilmez bir duruma gelmiştir. Bu bağlamda, ülkemizde zorunlu eğitimin süresi, diğer birçok ülkede olduğu gibi 12 yıla çıkarılmıştır. Eğitimin amacına ulaşabilmesi diğer faktörler yanında öğretmen niteliğiyle de yakından ilişkilidir. Öğretmen yetiştiren kurumlarda Sınıf Yönetimi, “öğretmenlik meslek bilgisi” kapsamında daha yaygın olarak ilk iki yıl içinde başlangıç derslerinden biri olarak okutulmaktadır. Elinizdeki Sınıf Yönetimi kitabında, öğretmenlerin sınıf içerisinde etkili olmaları ve öğrencilerin dersleri daha iyi kavrayabilmeleri açısından gerekli bilgiler ve ipuçları mevcuttur. Ayrıca kitap, öğretmenlik mesleğini tanımak isteyenler ve öğretmen olarak çalışacaklar için de faydalı bir eser niteliği taşımaktadır. Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenler ile ilgili sözlerinden: "Cumhuriyet sizden ‘fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür’ nesiller ister", "Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınız için yol açtı. Gerçek zaferi siz, öğretmenler kazanacaksınız.” söylemleri rehberimiz olması dileği ile….