Sağlığın Mikrosu
ISBN: 9786054993130 2014 Sağlık Zahide Ayyıldız Onaran Der Yayınları

Toplumda yaşanan olayları doğru analiz edebilmek için herkesin az ya da çok iktisat bilgisine sahip olması gerekmektedir. Sağlık sektörü her unsuru ile toplum üstünde önemli etki yaratır. Bu etki ekonomi ve sağlık ilişkisiyle güçlenecektir. Sağlığın Mikrosu; Ekonomiyle tanışmak isteyenler özellikle de sağlık sektöründe yer alanlar için iktisadın mikro temel konularını örneklerle anlatmaktadır. Tüm örnekler sağlık sektörü temel alınarak verilmeye çalışılmıştır.