Ritmik Jimnastik
ISBN: 9786257727310 2020 Spor Dr. Sezen Çimen Polat, Dr. Berfin Serdil Örs Gazi Kitabevi

Spor bilimleri açısından bakıldığında, ritmik cimnastik branşı ile ilgili araştırmaların oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Son yıllarda, branşın popülerliğinin artıyor olmasına bağlı olarak, teorik bilgi kaynaklarından elde edilen bilgilerin ne yazık ki branşı tanımak, incelemek ve anlamak için yeterli olmadığı görülmektedir. Ritmik cimnastik branşı hakkındaki bu eksikliklerden yola çıkarak ve bu branşa yıllarını vermiş eski sporcular olarak bu kitap, ritmik cimnastiğin tanınması ve ilgi duyanların okuyarak daha detaylı bilgi sahibi olması amacıyla yazılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, alanda yer alan teorik bilgi açığının bir nebze de olsa giderilmesi umut edilmektedir.