Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi
ISBN: 9786055885144 2015 4. Baskı Sosyal Bilgiler Bahri Ata, Selma Yel, Oktay Akbaş, Hüseyin Dilaver, M. Çağatay Özdemir, Mustafa Safran, Hakkı Yazıcı, Hakan Akdağ, Betül Akyürek Tay, Adnan Altun, Hüseyin Çalışkan, Hilmi Demirkaya, Hatice Demirkaya Gedik, Hakan Dündar, M. Kürşat Koca, Ali Meydan, İbrahim Sarı, Adem Taşdemir, Kadir Ulusoy, Menderes Ünal, Kasım Yıldırım, Süleyman Yiğittir Editör : Bayram Tay
Pegem Akademi Yayıncılık

Eğitimin genel amacı 'etkili vatandaş ' yetiştirmektir. Sosyal Bilgiler dersi ilköğretim programları içinde bu amacı gerçekleştirme görevi ve sorumluluğuna sahiptir. Sınıf öğretmenleri ve sosyal bilgiler öğretmenleri sosyal bilgiler dersinin bu amaç çerçevesinde kazandırılmasında önemli rolleri vardır. 'özel öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler öğretimi ' kitabı ilköğretim 4. sınıftan başlayan ve 5., 6. ve 7. sınıflarda okutulan Sosyal Bilgiler dersinin belirlenen vizyonuna uygun bir şekilde öğretilmesine yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Kitap, sınıf ve sosyal bilgiler öğretmenleri ile bu alanların öğretmen adaylarının ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturulmuştur. Kitapta yer alan bölümler mümkün olabilen ölçülerde uygulama örnekleriyle desteklenmiştir. Kitap iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk ana bölümde sosyal bilgiler eğitimi ve öğretimi zaman içindeki gelişimi, 2005 programları, sosyal bilgiler dersinde kullanılabilecek öğretim strateji, yöntem ve teknikleri, planlama, materyal geliştirme, ders kitapları ve değerlendirme yer alırken ikinci ana bölümde sosyal bilgiler dersi öğretiminde kullanılabilecek bazı özel öğretim yöntemleri ile sosyal bilgiler ile ilgili özel konular ve öğretimleri yer almıştır.