Özbekçede Soru
ISBN: 9786257588539 2021 Dil Bilimi Dr. Tuğba Bilveren Gazi Kitabevi

“Özbekçede Soru” konulu bu çalışmada iletişimde önemli bir yeri olan sorunun hem yapısal hem de işlevsel özellikleri incelenmiş, bağlamdan kopmadan değerlendirilmesi hususiyeti göz önüne alınarak soruların cevaplarıyla birlikte bir tasnife tâbi tutulması amaçlanmıştır. Üzerinde çalışılan Özbekçe dil malzemesinde saptanan soru yapıları izahlı bir biçimde incelenmiştir. Çağdaş Özbek edebiyatından seçilen eserlerin taranmasıyla elde edilen malzemenin incelenmesi esasına dayanan bu çalışma Giriş, Cevap isteyen Sorular, Cevap istemeyen Sorular ve Sonuç olmak üzere dört bölümden oluşmuştur.