Ölçme Ve Değerlendirme
ISBN: 9786054282852 2016 5. Baskı Ölçme ve Değerlendirme Durmuş Ali Özçelik Pegem Akademi Yayıncılık

Bu kitapta sunulan gözlem, ölçme ve değerlendirme yaklaşımları, çağdaş program geliştirme anlayışlarına göre hazırlanan ve çağdaş okulda öğrenme kuramları uyarınca sürdürülmekte olan öğretme – öğrenme süreçlerinin izlenmesi sırasında duyulabilecek gereksinimleri, büyük ölçüde karşılayacak güçtedir. Getirilen yaklaşımlar, kısa örneklerle somutlaştırılmaya çalışılmıştır. Ölçme ve Değerlendirme' adlı bu kitap, eğitimde ölçme ve değerlendirmeden yararlanma yollarına ışık tutmak amacı gütmektedir.