Multi Sportif Araştırmalar: 6 Farklı Yaklaşım 
ISBN: 9786257358897 2021 Sosyal Bilimler Editör : Prof. Dr. Cemal Gündoğdu
Gazi Kitabevi

Bu kitabın genel olarak ele aldığı konular ana başlıkları ile şunlardır: Beden eğitimi ve spor öğretiminde model kullanılması, Spor turizmi etkinliklerinin ekonomik çevresel ve kültürel etkileri, tarihsel süreçte paralimpik yaz oyunları, yeni neslin engelsiz sporu: E-Spor, Ali Rıza Yalman'ın Cenup'ta Türkmen Oymakları eserindeki geleneksel spor ve oyunlar, Rekreasyonel tüplü dalış macerası ve iyi oluş.