Mühendislik Termodinamiğinin İlkeleri
ISBN: 9786053554578 2015 Genel Mühendislik Michael J. Moran, Howard N. Shapiro, Daisie D. Boettner, Margaret B. Bailey Palme Yayınevi

Mühendislik Termodinamiğinin İlkeleri, yazarlarının altına imza attığı öğrenme metodolojilerini kullanarak, dünya çapında öğrenim gören yarım milyon öğrenci üzerinde edindiği tecrübeler doğrultusunda okuyuculara problemlerin nasıl etkin bir şekilde çözüleceği konusunda standartlar sunmaya devam ediyor. Bu yeni baskı, enerji ve çevre, biyomedikal/biyomühendislik ve bunların yanı sıra yeni teknolojileri kapsayan entegre sistemler başta olmak üzere, günümüzün ve önümüzdeki yılların en kritik sorunları ile ilgili uygulamalarda termodinamik prensiplere vurgu yapmaktadır.