Mühendisler ve Fen Bilimciler için Olasılık ve İstatistik
ISBN: 9786053555797 2016 İstatistik Ronald E. Walpole, Raymond H. Myers, Sharon L. Myers, Keying Ye Çevirmen : Çeviri Editörü : Akif Bakır Palme Yayınevi

Dokuzuncu baskıyı oluştururken, yeni konular eklemektekten ziyade, derinlemesi­ne anlama ve açıklığa kavuşturmak temel nokta olmuştur. Bu amaç, kısmen yeni bölümler arası bağlantılar oluşturan bölüm-sonu malzemeler ekleyerek gerçekleşti­rilmiştir.