Kütle Transferi Esasları Ve Uygulamaları
ISBN: 9786057805157 2019 Fizik Bekir Zühtü Uysal Gazi Kitabevi

Kütle Transferi Esasları ve Uygulamaları kitabı Kütle Transfer Mekanizması ve Difüzyon Katsayısı, Durgun veya Laminar Koşullardaki Akışkanlar İçinde Kararlı Hal Tek Yönde Moleküler Difüzyon, Süreklilik Denklemi, Kütle Transfer Katsayıları, Kütle Transfer Teorileri, Benzerlik, Fazlar Arası Kütle Transferi, Ayırma İşlemlerinin Genel Sınıflandırılması ve Hesaplama Metodları, Gaz Absorpsiyonu, Distilasyon konularını ele alan bir çalışmadır