Kuramdan Uygulamayabireyle Psikolojik Danışma
ISBN: 9786051702674 2019 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Prof. Dr. Ali Eryılmaz, Dr. Tansu Mutlu Anı Yayıncılık

İhtiyaç duyan bireylere, psikolojik destek sunmak önemlidir. Özellikle etkili bir psikolojik destek sunan birey/uzman olmak için, kendimizi sürekli geliştirmeye gereksinimimiz vardır. Bu gereksinimi karşılamanın pek çok yolu vardır. Bu yollardan biri de basılı materyallerden yararlanmaktadır. İşte alan öğrencilerinin ve uzmanlarının etkili birer yardım edici olmalarını desteklemek amacıyla ortaya konan Kuramdan Uygulamaya Bireyle Psikolojik Danışma Kitabı’nın üçüncü baskısına gelmiş durumdayız. Dünya ve içindekiler gelişimini sürdürdüğü gibi Kuramdan Uygulamaya Bireyle Psikolojik Danışma Kitabı da kendi gelişimini sürdürmektedir. Bu süreçte genişletilmiş üçüncü baskıya, birtakım eklemeler yapılmıştır. Öncelikle dil ve kaynakça açısından kitap tekrar incelenmiştir. Gerekli düzenlemeler ve eklemeler gerçekleştirilmiştir. İkinci olarak da kitaba, “Psikolojik Danışmada Farklı Danışanlar” şeklinde yeni bir bölüm eklenmiştir. Bu doğrultuda kitapta bir genişletmeye gidilmiştir. Tüm bunların yanında, bireyle psikolojik danışmada süpervizyon süreci çok önemlidir. Bu kitapta yer alan “Altı Aşamalı Süpervizyon Modeli” de kendi gelişimini sürdürmektedir. Bu bağlamda anılan modelin etkililiğine yönelik kitabın yazarları tarafından nitel ve nicel çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Çalışmaların sonucuna göre, ilgili modelin etkili olduğu ve alan uzmanlarına kişisel yetkinlik ve mesleki beceri kazandırdığı sonucuna varılmıştır. İlgili çalışmalar ve sonuçları da kitabın “Altı Aşamalı Süpervizyon Modeli” bölümüne eklenmiştir. Sonuç olarak, hayat yolculuğunda Kuramdan Uygulamaya Bireyle Psikolojik Danışma Kitabı da kendi yolculuk serüvenini sürdürmektedir. Bu süreçte zaman zaman değişiklikler olmaktadır. Bu değişiklikleri de kitabın yazarları olarak bizler, kitaptan yararlanmak isteyen kişilere iletmek durumundayız. İlerleyen süreçte daha farklı değişiklikleri birlikte paylaşmak umudu ile….