Kimlik Belirleyen Derslerde Kanıt Temelli Öğrenme
ISBN: 9786052417072 2019 1. Baskı Eğitim Programları ve Öğretim Yücel Kabapınar, Gül Tuncel, Selahattin Kaymakcı, Fatih Yazıcı, Banu Çulha Özbaş, Filiz Kabapınar, Ahmet Şimşek, Gülin Karabağ, Nihat Gürel Kahveci, Fatma Torun, Hasan Günal, Çiğdem Baki Pala, Yasemin Yabansu, Zülfiye Dülger, İlker Dere Editör : Yücel Kabapınar
Pegem Akademi Yayıncılık

Kanıt Temelli Öğretim yaklaşımı, “yaşasın ile kahrolsun arasında gidip gelen” anlayışın ötesinde güncel ya da tarihsel olaylara ve durumlara “derece ile bakmaktır” ya da “dengeli bakmaktır”. Hazır ve toptancı yaklaşımlarla “tüm suç onlarda, bizim hiç yanlışımız yok” reçeteleri yazmaksızın geçmişe ve güncel sorunlara bakabilmenin ‘vicdani’ adıdır da bu yaklaşım benim için. Zıtlıkları, çelişkileri, farklı bakış açılarını bir arada vererek düşünsel ve duyuşsal anlamda öğrencileri sorunun içinde var etmenin yolunu da öğretmene ve öğrenciye sunmaktadır. İddiam ve inancım odur ki, KTÖ ruhu temelinde yazılmış ders kitapları kullanılarak, usta ve iyi niyetli bir öğretmenin elinde (müfredatı yetiştirme ve sınav baskısı olmaksızın) işlenecek bir tarih ya da sosyal bilgiler dersi sınıf ortamı, kendiliğinden ve doğal olarak demokratik bir yapıyı bünyesinde barındıracaktır. Bu sınıfta ayrıca demokrasi tanımını yapmanıza ya da yaptırmanıza gerek yoktur artık. Çünkü böylesi bir yapı, kendiliğinden sınıf ortamında öğrencilerin görüş açıklama sürecini ve beraberinde onların “Bence”leri ve “Bana göre”lerini gündeme getirecektir. Doğası gereği de, “Bence” ve “Bana göre”ler dünyanın en demokratik sözcüklerindendir.