Kavramsal Spor Araştırmaları
ISBN: 9786253655051 2023 Spor Editör : İlker Mutlu, Yasemin Arı, Duygu Aksoy
Gazi Kitabevi

Antrenörler ve spor uzmanları, takım ya da bireysel sporlarda, cinsiyet ve yaş gruplarına göre uygun antrenmanlarla en üst düzeyde performans veya performans gelişimi elde etme amacı doğrultusunda çeşitli çalışma yaklaşımlarını denemekte ve geliştirmektedirler (Aksoy, 2019b; Arı ve Tuncel, 2021; Arı ve ark., 2022). Bu seçilen antrenman veya çalışma modelleri, sporcuların her türlü koşula adapte olmalarını ve en üst düzeyde performans sergilemelerini hedeflemektedir (Kilit ve ark., 2016; Şentürk ve Özmutlu, 2023). Genellikle başarı düzeylerini yükseltmek için sezon öncesi, ortası ve sonrasında planlanan çalışmaların en ideal şekilde uygulanmasıyla sporcuların performans seviyeleri zirvede tutulmaya çalışılır.