Kavram Alanı Sözlüğü Olarak Divanu Lugati't-Türk
ISBN: 9786257358064 2021 Dil Bilimi Pelin Kocapınar Gazi Kitabevi

Elinizdeki eser, bilinen ilk sözlüğümüz olan Divanu Lugati't-Türk'ün (DLT) farklı türde bir sözlük çalışmasını sunmaktadır. DLT, Besim Atalay'ın 1940'lı yıllarda Türkiye Türkçesine çevirisinden sonra, son yıllarda Ahmet Bican Ercilasun ve Ziyat Akkoyunlu tarafından yeniden ele alınıp güncellenmiştir. Bu çalışmada da güncellenen son tercüme dikkate alınmış, Türk milletinin eski dönemlerdeki yaşayışını, durumunu bir bütün olarak yansıtan kavram alanı sözlüğü oluşturulmuştur.