Karakter Ve Değer Eğitimi
ISBN: 9786052416150 2020 2. Baskı. Baskı Eğitim Oktay Akbaş, Bayram Tay, Feride Ersoy, Abdullah Nuri Dicle, Ahmet Tekbıyık, Salih Zeki Genç, Gizem Engin, Gürkan Ergen, Ahmet Nalçacı, Adem Beldağ, Zeynep Başcı Namlı, Filiz Göktuna Yaylacı, Hasan Meydan, Selçuk Önder, Ali Faruk Yaylacı, Seher Yarar Kaptan, Cem Gençoğlu, Esra Çavdar, İrfan Nihan Demirel, Bora Bayram, Sevda Yılmaz, Ahmet Tokdemir Editör : Salih Zeki Genç - Adem Beldağ
Pegem Akademi Yayıncılık

Toplum içinde ilişkileri düzenlemede ve bireyin davranışlarına yön vermede soyut ölçüt olarak kabul edilen değerlerin, okulda ve günlük hayatta yaşamın bir parçası olarak yerini daha fazla alması birçok sosyal ve ahlaki problemin çözümünde önemli bir rol üstlenebilir. Değer eğitimiü günümüzde öğretim programlarının bir parçası olmaktan çok, paydaşlarının daha da arttığı toplumsal bir zorunluluğa dönüşmüştür. Bunun nedenleri arasında toplumda her geçen gün artan hoşgörüsüzlük, birbirine/ çocuğa/diğer canlılara karşı uygulanan şiddet, bencilliğin/gücün getirdiği adaletsizlik, çevreye karşı olumsuz tutum, sanat ve estetikle bağların zayıflaması ve tüketim çılgınlığı gösterilebilir. Bu eser, değer eğitimi sorumluluğunu üstlenmesi beklenen öğretmen adayı, öğretmen ve araştırmacıların bu alana ilişkin farkındalıklarını artırmak ve çeşitli öğrenim düzeylerine yönelik etkinlik örnekleri sunmak için kaleme alınmıştır.