Kanunî'nin Son Seferi
ISBN: 9786057800442 2019 Tarih Ahmet Önal Editör : Erhan Afyoncu
Yeditepe Yayınevi

Bu çalışma ana hatlarıyla bilinen, ancak ayrıntılarını unuttuğumuz Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferinin siyasi ve askeri sebeplerini, padişahın sefer yolculuğunu, Sigetvar'ın fethini, başta arşiv belgeleri ve Osmanlı tarihleri olmak üzere dönemin kaynaklarına dayalı olarak inceleyen bir araştırmadır.