İstatistikten Nefret Edenler İçin İstatistik
ISBN: 9786053182412 2019 2. Baskı İstatistik Neil J. Salkind Editör : Alper Çuhadaroğlu
Çevirmen : Alper Çuhadaroğlu - Zeynep Çiğdem Özcan - Yeşim İmamoğlu
Pegem Akademi Yayıncılık

Neil J. Salkind’in çok satan kitabının 4. baskısından Türkçeye kazandırdığımız bu yayın; öğrencilere istatistiğin temel kavramlarını ve ilkelerini açıklayıcı, kaygılandırmayan ve göze hitap eden bir biçimde sunmaktadır. Yazar, çeşitli istatistiksel süreçleri açıklamaya temel betimleyici istatistiklerden başlayarak varyans analizini içeren çıkarsamalı istatistiklerle sonlandırmakta ve bu süreçte okuyucuya ustalıkla rehberlik etmektedir. 4. baskıda yer alan yenilikler • Çıkarsamalı istatistiklere daha kapsamlı bir giriş sunan, tek örneklem için Z – testi ünitesi • Farklı uygulama düzeylerinde ve SPSS 19 ile Excel 2010 kullanılarak gerçekleştirilebilen daha fazla bölüm sonu alıştırması (veri setleri İnternetten indirilebilir durumdadır.) • SPSS 19. sürüm ile ilgili ek bölümün gözden geçirilmesi ve bölümle ilgili alıştırmalar • Temel aritmetik işlemlerle ilgili yeni bir ek bölüm • Ünitelerde sunulan bilgilerle ilgili ve konuları pekiştirici nitelikte yeni ve zengin görseller ile teknik bilgi kutucukları www.sagepub.com/salkinde sitesinde yer alan öğretim elemanı ve öğrenci yardımcı kaynakları • Şifre korumalı öğretim elemanı yardımcı kaynak sitesinde her bir üniteyle ilgili yazar tarafından hazırlanmış kısa birer açıklayıcı video, örnek ders izlenceleri, PowerPoint sunumları, kendi sunumlarını hazırlamak isteyen öğretim elemanları için görseller, veri setleri ve soru bankası bulunmaktadır. • Ücretsiz ve açık erişimli olan öğrenci yardımcı kaynak sitesinde ise SAGE dergilerinde yayımlanan makalelere bağlantılar, çalışma kartları, veri setleri İnternet bağlantıları ve yazarın blog sitesine bir bağlantı yer almaktadır.