İlkokulda Beceri Öğretimi
ISBN: 9786257228268 2020 1. Baskı Eğitim Pınar Bulut, Melike Faiz, Kerem Çolak, İlkay Aşkın Tekkol, Emine Karasu Avcı, Demet Şahi̇n Kalyon, Mustafa Ürey, Mehmet Hayri Sarı, Hafife Bozdemir Yüzbaşıoğlu, Özlem Alagül, Hasan Sözen, Vahdeddin Şimşek, Ahmet Yasin Okudan, Cansel Kadıoğlu Akbulut, Ali Ertuğrul Küpeli, İsmail Helvacı, Muhammet Mustafa Ünlü, Elif Torun, Mehmet Koray Serin, Ulaş Özkasnaklı, Okan Yungul, Erkan Külekçi Editör : Selahattin Kaymakcı - Hafife Bozdemir Yüzbaşıoğlu
Pegem Akademi Yayıncılık

Beceri kavramı günlük yaşamda farklı biçimlerde karşımıza çıkmaktadır. “Ne kadar becerikli biri, on parmağında on marifet” gibi olumlu, “beceriksiz, bir işin üstesinden gelemiyor, beceri başka bir şey azizim, her kula nasip olmaz” gibi olumsuz anlamlarda da kullanılmaktadır. Bunun yanında beceri; istidat, kabiliyet, maharet ve yetenek gibi kavramlarla da ifade edilmektedir. Hayatın her alanında karşılaştığımız beceri kavramı eğitim-öğretimde de önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle beceri öğretimi ülkelerin eğitim sistemlerinin genel amaçlarında ve öğretim programlarında vurgulanmaktadır. İlkokulda Beceri Öğretimi kitabı toplam on üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde beceri öğretimiyle ilgili kurumsal bilgiler yer almaktadır. Geriye kalan on iki bölümde ilkokulda okutulan zorunlu dersler doğrultusunda beceri öğretiminin nasıl yapılması gerektiği etkinlik örnekleri üzerinden somutlaştırılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda Beden Eğitimi ve Oyun, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen Bilimleri, Görsel Sanatlar, Hayat Bilgisi, İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi, Matematik, Müzik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe ve Yabancı Dil (İngilizce) derslerinde beceri öğretimine ilişkin özet bilgilere yer verilmiştir.