Hürriyetten Yoksun Bırakma Tehdit – Şantaj  Konut Dokunulmazlığını Bozma
ISBN: 9789750229176 2014 1. Baskı Ceza Hukuku Necati Meran Seçkin Yayıncılık

Eserde, özellikle hürriyetten yoksun bırakma, şantaj, tehdit, konut dokunulmazlığını bozma suçları; ceza uygulamasında esas alınan hukuki görüş ve yaklaşımlar olaylarla örneklendirilerek değerlendirilmiş; tehdit, şantaj, cebir suçlarının bir kısım suçlarda araç olarak kullanılması ve TCK'da yer alan diğer hürriyete karşı suçlara ilişkin tüm maddeler, öğreti ve uygulamadaki görüşler de gözetilerek yorumlanmaya çalışılmış, tartışmalı konulara açıklık getirilmiştir. Bir kısım Yargıtay kararları konular arasına yerleştirilmiş, uygulamanın anlatılan hususlarla ilgili en yeni görüşleri sizlere yansıtılmıştır. Kitabın sonunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumuna ilişkin yargı uygulamaları ve kararlarına dayanan geniş açıklamalara yer verilmiştir. Yargıtay Dairelerinin ve Ceza Genel Kurulu'nun konu ile ilgili en açıklayıcı, örnek oluşturabilecek nitelikteki kararları seçilerek kitaba yerleştirilmiştir.