Hizmet İşletmelerinde Sosyal Medya Pazarlaması Yönetici Uygulamaları
ISBN: 9786258413960 2022 İşletme Dr. Öğr. Üyesi A. Yasemin Zengin Gazi Kitabevi

Hizmet sektöründeki gelişmişlik ekonomik gelişmişliğin göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Her geçen gün Türkiye’de hizmet sektörünce sunulan ürünlere talep artmaktadır. Bu da neredeyse tüm hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletme sayısını artırmaktadır. Böylece işletmeler arasındaki rekabet de yoğunlaşmaktadır.