Hayat Bilgisi Öğretimi
ISBN: 9786053185468 2016 1. Baskı Sosyal Bilgiler Hakan Akdağ, Adnan Altun, Kadir Karatekin, Ömer Faruk Sönmez, Elvan Yalçınkaya, Pınar Bilasa, Serdarhan Musa Taşkaya, Sabri Sidekli, Özden Demirkan, Selahattin Kaymakcı, Beytullah Kaya, Hakan Akçay, Taner Altun, Gülgün Bangir Alpan, Erhan Görmez, Soner Aladağ, Hasan Özgür Kapıcı, Vedat Aktepe, Salih Akyıldız, Zafer Kuş, Semra Güven, Alper Yontar, Bilge Gök, Abdullah Gökdemir Editör : Semra Güven,  Selahattin Kaymakcı
Pegem Akademi Yayıncılık

Hayat Bilgisi öğretimi kitabında öncelikle güncel Hayat Bilgisi Dersi öğretim Programı 'na dayalı olarak hayat bilgisi dersinin tarihsel gelişimi, Hayat Bilgisi Dersi öğretim Programı 'nın tanıtılması, hayat bilgisi öğretiminde kullanılacak öğretim strateji, yöntem, teknik ve materyallerin tanıtımı, hayat bilgisi dersinde ölçme ve değerlendirme gibi konular ele alınarak sınıf öğretmeni adaylarının ve sınıf öğretmenlerinin hayat bilgisi öğretimi konusundaki gelişimlerine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Bunun yanında kitapta birleştirilmiş sınıflarda hayat bilgisi öğretimi, dezavantajlı gruplara hayat bilgisi öğretimi, hayat bilgisi dersinde kavram, beceri ve değer öğretimi, hayat bilgisi öğretiminde tarih ve çocuk, doğa ve çocuk, vatandaşlık ve çocuk, medya ve çocuk konularına da yer verilmiştir.