Günümüz Demokrasilerinde Kuvvetler İlişkisi Ve 1982 Anayasası'nda Sorunlar
ISBN: 9789750208423 2010 1. Baskı Anayasa Hukuku Murat Sezginer Seçkin Yayıncılık

Bu çalışmada, günümüz demokrasilerinde uygulanan hükümet modelleri hakkında kısaca bilgi verilmiş; model ülke Anayasalarından örnekler gösterilmeye çalışılmıştır. 1982 Anayasası’nın konuya ilişkin hükümleri ve düzenleme boşlukları da, ortaya konmaya çalışılmıştır.