Garibname’de Çok Anlamlılık Ve Birleşik Fiiller
ISBN: 9786253651213 Edebiyat Serpil Soydan Gazi Kitabevi

Bir dilin söz varlığını sadece o dilin sözcükleri değil, aynı zamanda deyimleri, kalıp sözleri, atasözleri, terimleri ve çeşitli anlatım kalıpları oluşturur. Bu sözvarlığı, o toplumun kavramlar dünyasını, dünya görüşünü, maddî ve manevî kültürünü yansıtır. Aynı zamanda bir dilin sözvarlığı, anlatımı güçlü kılan birçok anlam olaylarının, söz sanatlarının da yansıtıcısıdır. Bu çalışmada, dilin sözvarlığı içerisinde önemli bir yeri olan fiiller, dilin anlatım gücünü ortaya koyan anlam olaylarından biri olan çok anlamlılık yönünden incelenmiştir. Çok anlamlılık, bir kelimenin, temel anlamla bağlantılı olarak anlam genişlemesi yoluyla asıl anlamı ile olan ilişkisini kaybetmeden yeni anlamlar kazanmasıdır.