Formalist Dilbilgisi Kuramları
ISBN: 9786052411667 2021 3. Baskı Eğitim Murat Özgen Pegem Akademi Yayıncılık

Elinizdeki bu kitap, merkezine tümceyi oturtup belirli bir mimari üzerinden yola çıkarak dilsel olguları formüller çerçevesinde açıklamaya çalışan kuramları incelemektedir. Dilin işlevsel ve iletişimsel bütünlüğünden yola çıkıp dil olgusunu açıklamaya çalışan işlevci dilbilgisi yaklaşımlarının aksine, formalist ya da Türkçe karşılığıyla biçimci dilbilgisi yaklaşımları, dil olgusunu bağlam, yaş, cinsiyet, kültürel artalan gibi değişkenlerden sıyırarak incelemelerde bulunur. Nasıl ki bir veterinerin inceleme nesnesi hayvan; bir fizikçinin doğa; bir kimyacının doğadaki elementler ise bir dilbilimcinin de temel inceleme nesnesinin salt dil olgusu olması gerekir. Kitabın başlığındaki formalist sözcüğü, matematiksel işlemleri ve mantık araçlarını kullanıp formüller aracılığıyla çözümlemeler yapan dilbilgisi kuramlarına gönderimde bulunur. Yani, kitabı okurken, dil verilerinden soyutlamalar yapıp bunları formülleştiren kuramlar göreceksiniz. Bu kitabın dilbilimci olsun olmasın, dil çalışmalarına ilgi duyan herkes tarafından özellikle formalist dilbilgisine merak uyandırması temennisiyle keyifle okunmasını diliyorum.