Finans Matematiği Çalışma Kitabı Hp Hesap Makinesi Uygulamalı (Genişletilmiş 6. Basım)
ISBN: 9789750408052 2019 Fi̇nans Sadi Uzunoğlu, Gökhan Sönmezler Literatür Yayıncılık

• Ekonomide faizleri belirleyen faktörler nelerdir? • Kur ve faiz ilişkisi... •Reel Getiri hesabı nasıl yapılır? • Basit ve Bileşik faiz nasıl hesaplanır? •Paranın Zaman Değeri... • Yatırım projelerinin kârlı olup olmadığı nasıl anlaşılır? • Tüketici Kredileri nasıl hesaplanır? • Leasing Taksitinin Hesaplanması... • Hazine Bonosu ve Tahvil hesaplamaları... • Spot Döviz nedir? •Çapraz Kur nasıl hesaplanır? • Forward Döviz Alış ve Satış Kuru hesaplaması nasıl yapılır? • Olması gereken kur düzeyi neyi ifade eder? • TL’nin değer artışı ve azalışı nasıl hesaplanır? Bu çalışma kitabında tüm bu soruların yanıtları; örneklerle verilmekte ve HP Hesap Makinesi uygulamalarıyla anlatılmaktadır.