Etkinliklerle Okul Dışı Öğrenme Ortamları
ISBN: 9786258044256 2021 1. Baskı Eğitim Bilimleri Hülya Ertaş Kılıç, Vedat Özsoy, Nagihan Yıldırım, Orhan Karamustafaoğlu, Ahmet İlhan Şen, Özlem Oktay, Bahadır Yıldız, Aykut Emre Bozdoğan, Yeşim Bulca, Gıyasettin Demirhan, Ayşe Çakır İlhan, Arif Altun, Eray Şentürk, Rukiye Dilli, Hakan Türkmen, Gamze Mercan, Arzu Küçük, Büşra Bakioğlu, Tuba Sarıgül, Pelin Köseoğlu, Selin Güneştan, Başak Yaşar Editör : Ahmet İlhan Şen
Pegem Akademi Yayıncılık

Kitabın teması: Farklı okul dışı öğrenme ortamlarında uygulanabilecek somut etkinlikler Hedef kitle: Öğretmenler, öğretmen adayları, araştırmacılar Branş: Her branş Sınıf seviyesi: Her sınıf düzeyinde farklı örnekler Etkinlik sayısı: 14 farklı ortamdan ikişer örnek Etkinliklerin yapısı: Her bölümde farklı alanlardan disiplinlerarası bağlantılı iki uygulama Etkinliklerin organizasyonu: İçerik: Öğretim programı, kazanım temelli Yöntem: Farklı özel öğretim yöntemleri (oyun, yaratıcı drama, 5E öğrenme modeli gibi) Ortam: Her bölümde farklı bir okul dışı öğrenme ortamı (müzeler, sanat atölyeler, spor merkezleri gibi)