Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları-I
ISBN: 9786053180036 2014 1. Baskı Eğitim Bilimleri Bülent Özden, Hakan Kurt, Çiğdem Şahin, Özlem Afacan, Mehmet Barış Horzum, Fatih Karip, Zeynep Çetin Köroğlu, Hava İpek Akbulut, Sinan Koçyiğit, Tezcan Kartal, Özden Demir, Özlem Canan Güngören, Zeliha Demir Kaymak, Şirin İlkörücü Göçmençelebi, Pınar Akyıldız, Munise Handan Güneş, Seher Mandacı Şahin, Lale Cerrah Özsevgeç, Yasemin Kocadağ, Gönül Sakız Editör : Gülay Ekici
Pegem Akademi Yayıncılık

Yıllardır! Eğitimciler öğrencilerin nasıl en iyi düzeyde öğrenecekleri ve öğretmenlerin nasıl en etkili şekilde öğretecekleri konusunda yoğun araştırmalarına devam etmektedirler. Sonuçta etkili öğrenme-öğretme sürecinin niteliğinin arttırılması yönünde her geçen gün sayıları artarak devam eden öğrenme-öğretme yaklaşımlarının hazırlandığını görebilmekteyiz. Bu kitapta yer alan yaklaşımlar hem yurtiçinde hem de yurtdışında uzun, dikkatli ve yorucu bir literatür taraması süreci sonucunda belirlenmiştir. İlgili yaklaşımlar Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları-I kitabı içerisinde toplam 14 bölüm olarak sunulmuştur. Kitabın her bir bölümü birbirinden bağımsız ve öğrenme-öğretme sürecinin farklı boyutlarını vurgulaması açısından önemli olup, ilgili yaklaşımlar konusunda çalışmalar yapan uzman akademisyenler tarafından hazırlanmışlardır. Kitap her bölümünde ilgili kuramın kuramsal boyutuna ve uygulama boyutuna yer vermesi açısından dikkat çekicidir. Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları-I kitabı lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören öğrencilere, öğretmenlere ve akademisyenlere yol gösterici önemli bir kaynak niteliğindedir. Her yeni baskıda yenilikleri ilgili bölümlere yansıtarak siz değerli okuyucuların kullanımına sunabilmeyi hedefleyen bu kitabın, Türkiye’de ilgili alanda önemli bir boşluğu dolduracağını düşünmekteyim.