Erken Çocuklukta Öğrenme Yaklaşımları
ISBN: 9786257880978 2020 1. Baskı. Baskı Eğitim Editör : Aslı Yıldırım
Pegem Akademi Yayıncılık

Erken çocuklukta öğrenme doğum öncesinden sekiz yaşına kadar süren bu kritik dönemde büyük önem taşımaktadır. Erken yıllardaki öğrenmeler, bireyin gelecek yaşantısının temelini oluşturmakla birlikte, çocuğu merkeze alan etkili öğrenme yaklaşımlarının benimsenmesini gerekli kılmaktadır. Geçmişte davranışçı bakış açısıyla açıklanan öğrenmenin, günümüzde birçok süreçten ve faktörden etkilenen karmaşık bir süreç olduğu bilinmektedir. Öğrenme süreci, davranışlarla birlikte, bilişsel süreçlerden, çevreden ve etkileşimden önemli ölçüde etkilenmektedir. Bugün çağdaş eğitim anlayışında, tüm yaklaşımlardan uygun zaman ve durumlarda yararlanmayı benimsemiş olan etkili öğrenme yaklaşımı benimsenmiştir. Etkili öğrenme yaklaşımı, çocuğu merkeze alan ve aynı zamanda çocuğun çevresi ile etkileşimi olan sosyal bir varlık olduğunu kabul eder. Aynı zamanda, her bireyin öğrenme gereksinimi ve öğrenme stilinin de aynı olmadığını kabul ederek, eğitim süreçlerinde bireysel farklılıkları göz önünde bulundurur. Çağdaş eğitim anlayışını benimsemiş olan öğretmen çocuğu tanıyıp, etkili öğrenme yaklaşımlarını uygulamaya uygun eğitim ortamı düzenleme becerisine sahip olmalıdır. Aynı zamanda, etkili öğrenme yaklaşımına uygun eğitim programı hazırlayıp, çok boyutlu değerlendirme yapma konusunda da kendini yetiştirmelidir. Bu kitap okul öncesi öğretmen adaylarının yanı sıra alanda çalışan öğretmenlerin de yararlanabileceği bir kaynak niteliğindedir. On bölümden oluşan kitapta her bir bölüm farklı üniversitelerde çeşitli uzmanlık alanına sahip akademisyenler tarafından yazılmıştır.