Ergenlik Döneminde Beden Eğitimi Ve Spora Yatkınlık İle Sportmenlik
ISBN: 9786258413533 2022 Spor Dr. Öğr. Üyesi Serhat Turan, Prof. Dr. Gülten Hergüner Gazi Kitabevi

Sportif mücadelelerde gerçekleşen olaylar, iyi ve kötü yönleriyle televizyon programlarıyla birlikte sosyal medyada da hızla yayılarak toplumun gündemini oluşturmaktadır. Bu bağlamda spor, avantaj ve dezavantajı bünyesinde taşıması dolayısyla çift yönlü etliye sahiptir. Müsabakalar, elit sporcuların, izleyenlerine becerilerini ve kişiliklerini sergiledikleri ve adeta şov yaptıkları ortamlardır. Spor yapan veya sportif olayları takip eden çocukluk ve ergenlik dönemindeki bireylerin davranış biçimleri bu popüler rol modelleri olan sporculardan etkilenmektedir.