Elektroniğe Giriş
ISBN: 9786053554691 2016 Elektrik, Elektronik Mühendisliği Earl D. Gates Palme Yayınevi

Elektroniğe Giriş kitabı, teknik okullar, yük­sek okullar veya meslek yüksek okullarında yürütülen bir yıllık bir ders veya programın ih­tiyaçlarına yönelik olarak yazılmıştır. Bu kitap aynı zamanda elektronik teknolojisi, bilgisayar teknolojisi ve telekomunikasyon alanlarındaki bir genel bilgilendirme dersinde de kullanılabi­lir. Altıncı baskıda da özellikle endüstriyel uygu­lamalara yönelik temel altyapı sunulmaktadır. Endüstriyel uygulamalara yönelik yönergeler, gerekli kuramsal bilgi ile birlikte takdim edilme­ktedir.