Siz de kurumunuzda Turcademy erişimi açmak istiyorsanız

İletişime Geçin
Düzlem Geometri
ISBN: 9786055829292 2009 Matematik Seyfullah Hızarcı, Abdullah Kaplan Palme Yayınevi

Geometri bireye görüş kazandıran, düşünmeyi kolaylaştıran ve şekille gözünde canlandırarak çözüme ulaşmayı sağlayan başlı başına bir bilim dalıdır. Günlük hayatta insanların çözmek zorunda kaldıkları basit problemlerin pek çoğunun çözümü temel geometrik beceriler gerektirir. Bu özelliğine ve öğretim programlarında yeterince yer ayrılmasına rağmen geometri öğretiminin sistematiğe bağlı olarak düzenlenemediği ve bilimsellikten yoksun olarak adeta “olmasa da olur” şeklinde bir düşünce ile göz ardı edildiği gözlemlenmektedir. Oysaki; geometri yalnızca kendi içerisinde bir önerme ve estetik yapıya sahip bir alan değildir. Geometri aynı zamanda, bireyin yaşadığı dünyayı algılamasında ve diğer matematik konularına bakış açısında bir köprü rolündedir. Çünkü matematik öğretiminde genelde soyut olan kavramların somutlaştırılarak sunulması gerekliliği, yarı-somut olarak adlandırabileceğimiz geometrik yapıların bu süreçte ne derece önemli olduğunu ortaya koymaktadır