Dünya Dillerinden Örneklerle Dilbilimsel Tipoloji
ISBN: 9786053186113 2020 5. Baskı Dil Bilimi Murat Özgen, Özgün Koşaner Pegem Akademi Yayıncılık

Tipoloji kavramının hem dilbilim içinde hem de dilbilim dışı alanlarda birçok kullanımı bulunur. Kavram; temelde, bir olgunun özellikle yapısal türlere ayrılması anlamına gelen “sınıflandırma” ya da “bölümlendirme” ile hemen hemen anlamdaş kullanılmaktadır. Kitap, dilsel tipolojinin ne olduğundan söz ederek yola çıkıp bu alandaki tarihsel gelişmelere göz atmaktadır. Kurduğu bu temel üzerinde öncelikle sesbilimsel tipoloji üzerine derlenen verileri ve bilgileri sunmaktadır. Daha sonra biçimbilimsel tipolojiyi ele alıp bu çalışma alanının çağdaş inceleme yöntemlerini tartışmaktadır. Kitap, bunun yanısıra sözdizimsel tipolojinin temel kavramları üzerinde durup dünya dillerinden görünümler de sunmaktadır. Dünya dillerindeki anlambilimsel görünümleri de inceleyen anlambilimsel tipolojiyle devam eden kitap, son olarak, tipolojik çalışmaların inceleme yöntemlerini, tipoloji çalışmalarının son durumunu, diğer dilbilimsel kuram ve yaklaşımlarla ilişkisini ve artakalan sorunları tartışmaktadır. Kitabın temel amacı, dilbilim çalışmalarıyla ilgilensin ya da ilgilenmesin, tipoloji çalışmalarını ve kapsamını en basit biçimiyle aktarmaktır.