Doğal Afetler: Pandemi Ve Deprem
ISBN: 9786257727402 2020 Sağlık Editör : Dr. Fatih Sünbül
Gazi Kitabevi

"Literatüre kazandırılan bu eser, "Doğal Afetler" geneli olmak üzere "Covid-19 Pandemisi ve Deprem" özelinde, afetlerin etkilerini farklı disiplinlerden bakış açıları ile değerlendirmeleri kapsamaktadır. Kitabın giriş bölümünde, "Dünya pandemi tarihi, küreselleşme ve risk toplumu tartışmaları temelinde Covid-19 pandemisi" ele alınmıştır. İkinci bölümde, "Pandemi ve doğal afetler sırasında tıp alanı bakış açısından sağlık organizasyonu" değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde, "Sosyal psikolojik perspektiften Covid-19 pandemisine yönelik davranışsal tepkiler" incelenmiştir. Dördüncü bölümde, "Afet sonrası fizyoterapi ve rehabilitasyon çalışmaları" değerlendirilmiştir. Beşinci bölümde, "Covid-19 pandemisinin iktisadi yönleri" incelenerek, pandemi sürecinde meydana gelebilecek sosyoekonomik etkiler irdelenmiştir. Son bölümde ise "Afet durumunda mühendislik yaklaşımları" ele alınmıştır." - Önsözden