Disiplinlerarası Yaklaşım Ve Eğitime Yansımalar
ISBN: 9786256810358 2023 1. Baskı Eğitim Bilimleri Mehmet Akif Sözer, Burcu Sel, Yakup Işıker, Niymet Demirci, Yasemin Boyacı Altınay Editör : Mehmet Akif Sözer - Burcu Sel
Pegem Akademi Yayıncılık

Toplumsal yaşam katmanlı ve heterojen bir yapıda olduğu için birden çok alanda birden çok ilişki barındıran çok yönlü gerçek yaşam problemleri söz konusudur. Giderek ilişkiselliğin ve bağlantısallığın arttığı günümüz dünyasında eğitsel açıdan söz konusu gerçek yaşam problemlerine tek bir pencereden bakmak nitelikli bir perspektif sağlayamamakta ve bütüncül bir bakış açısı oluşturamamaktadır. Gerçek yaşam problemlerinin çoklu yapısının analiz edilmesinde, olası etkilerinin bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmesinde, alternatif çözüm yollarının oluşturulmasında disiplinlerarasılık önem taşımaktadır. McDonald ve Czerniak, (1994) “Öğrenmeye disiplinlerarası bir yaklaşımla çalışmaya başlamak, köpekbalıklarıyla yüzmekten farklı değildir. Bu zor! Bu korkutucu! Ancak öğretmenler ve öğrenciler için harika bir macera olabilir” diyerek bir yandan disiplinlerarası ders tasarlamanın çok zor olduğunu söylese de bir yandan da disiplinlerarası bir dersin katkılarının çok değerli olduğunu vurgulamaktadır. Bu kitapta bir yandan disiplinlerarasılık anlayışının oluşmasındaki zorlu patika yollar, bir yandan da bu zorlu yolların sağlayacağı eğitsel avantajlar okuyucuya sunulmaktadır.