Çok Boyutlu Bilimsel Çeviri Eleştirisi Modeli
ISBN: 9786257530835 2021 Dil Bilim Dr. Hüseyin Selim Kocabıyık Gazi Kitabevi

Bu çalışmanın amacı, Nida’nın (1964), Popovic’in (1970), Toury’nin (2012), Newmark’ın (1988), Chesterman’ın (2007), Schleiermacher’ın (2004), Pym’in (2010), Koller’in (1979), Baker’ın (1992), Lefevere’in (2014), ve Vinay ile Darbelnet’in (1995), kuramlarını esas alarak, somut sınırları olan, sadece kuramsal betimlemelere dayanan ve kolaylıkla uygulanabilen çok boyutlu bilimsel bir çeviri eleştirisi modeli geliştirmektir.