Çocuklukta Politik Toplumsallaşma 
ISBN: 9786257582094 2021 1. Baskı Eğitim Bilimleri Ercenk Hamarat, Okan Çoban, Turgay Öntaş, Mehmet Akif Sözer, Erdal Yıldırım, Mehmet Yavaş, Taner Atmaca, Burcu Sel, Nuray Özge Sağbaş, Hatice Karakuş Öztürk, Şehide Arslanhan Editör : Mehmet Akif Sözer - Turgay Öntaş
Pegem Akademi Yayıncılık

Politika ve eğitim ilişkisindeki organik, hegemonik ve ideolojik bağ bu ilişkinin  izdüşümünün pek çok alana geniş bir şekilde yansımasına katkı sağlamıştır. Uzunca bir süre oksimoronik bir ilişki olarak düşünülen bu güçlü bağ zamanla önemli bir eğitsel gereklilik hâline gelmiş; ders kitaplarından öğretim programlarına, rutin okul yaşamından veli beklentilerine, hakim egemen yapıların inşa sürecinden küresel güçlerin kapsama alanına kadar pek çok unsurun kimi zaman çatışma kimi zaman ise uzlaşma alanı olarak kabul görmüştür. Bu kitapta özellikle politik toplumsallaşmada filizlenme sürecinin en önemli unsuru olan “çocukluk” temele alınarak eğitim ve politika ilişkisi üzerine teorik bir bağlam ortaya konulması, teorik bağlamın kapsadığı çatışma ve kesişim noktalarının ele alınması, düşünsel bir çerçeve çizilmesi amaçlanmıştır.