Çocuk Edebiyatı
ISBN: 9786257582391 2021 1. Baskı Eğitim Bilimleri Talat Aytan, Adem İşcan, Dilek Ünveren, Mehmet Nuri Kardaş, Muhammed Tunagür, Bünyamin Sarıkaya, Nurullah Esendemir, Mustafa Kaya, Mustafa Said Kıymaz, Aliye Nur Ercan Güven, Sezer Kardaş, Erkan Aydın, Ahmet Karabulut, Süleyman Akdeniz, Sami Baskın, Esra Gürlek, Emine Gül Özenç, Ayşegül Göksel Editör : Muhammed Tunagür-Mehmet Nuri Kardaş
Pegem Akademi Yayıncılık

Edebiyat, okurlara keşfedilmemiş dünyaların ve yaşamların en kuytu yerlerinde keşfedilmeyi bekleyen uçsuz bucaksız bir kaynak sunmaktadır. Çocukların bu kaynağın en meraklı ve en heyecanlı kâşifi konumunda olmaları, kendilerine farklı bir pencereden bakılmasını gerekli kılmaktadır. Çocuk edebiyatının varlık nedeni de budur. Çocuk edebiyatı çocukların dil gelişimlerini sağlamada, anadillerini keşfetmede, duygu ve düşünce dünyalarının zenginleşmesinde, sosyal gelişimlerinin tamamlanmasında, iletişimsel yetilerinin artmasında, kendilerini tanımada, yaşamı keşfetmelerinde, kültürel aidiyet kazanmalarında, okuma kültürlerinin oluşmasında ve edebi bir bilince sahip olmalarında büyük bir işleve sahiptir. İncelemekte olduğunuz eser bu gerçeklikten hareketle çocuklara yönelik edebiyatın özelliklerini ve gerekliliğini çeşitli perspektiflerden sunmayı amaçlamaktadır. Eserde sırasıyla, Tarihî Seyir İçerisinde Çocuk ve Çocuk Edebiyatı; Cumhuriyet Dönemi Türkçe Öğretim Programlarında Çocuk Edebiyatı; Çocuğun Beden, Zihin, Dil Gelişimi ve Çocuk Edebiyatının Dil Gelişimindeki Önemi; Çocuk Gerçekliği ve Çocuğa Göre’lik; Çocuk Edebiyatı ve Okuma Alışkanlığı/Kültürü; Çocuk Edebiyatı Eserlerinin Taşıması Gereken Nitelikler; Yazınsal Çocuk Edebiyatı Türleri; Klasik Eserler ve Çocuk Klasikleri Üzerine Bir İnceleme; Çocuklara Seslenen Diğer Yazınsal Türler ve Dilsel Gereçlerin Çocukların Gelişimlerine Katkıları; Çocuk Edebiyatı Ürünlerinin Yaş Gruplarına Göre Seviyelendirilmesi; Görsel Medya ve Çocuk; Elektronik Çocuk Kitapları (E-Kitap) ve Çizgi Kitaplar; Çocuk Yaratıcılığını Geliştirmeye Yönelik Yazınsal, İletişimsel ve Sosyal Etkinlikler; Çocuk Edebiyatının Çocuklarda Değer Yargıları ve Estetik Gelişimine Katkısı konuları işlenmiştir. Eserin tüm ilgililere yararlı olması temennisiyle…