Ceza Muhakemesi Hukukunda Moleküler Genetik İncelemeler
ISBN: 9789750260803 2020 1. Baskı Ceza Hukuku Esra Demir Seçkin Yayıncılık

Ceza Muhakemesi Hukukunda maddi gerçeğe ulaşmada önemli bir yere sahip olan moleküler genetik incelemeler bu eserin konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışma ile moleküler genetik incelemelerin ceza muhakemesi hukukundaki yerinin anlaşılması ve elde edilen moleküler genetik verilerin akıbetinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Eserde; moleküler genetik verinin delil değeri, elde edilmesi, elde edilmesi sırasında kullanılan teknikler ve meydana gelebilecek hukuka aykırılıklar ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Ardından elde edilmiş olan moleküler genetik verinin kişisel veri niteliği, nerede ve hangi koşullarda saklandığı ve saklanması gerektiği mukayeseli hukuk ve ülkemiz uygulaması bakımından incelenmiştir. Son olarak DNA verisinin elde edilmesi ve sonrasında meydana gelebilecek ihlaller temel hak ve özgürlükler bağlamında tartışılmıştır. (Tanıtım Bülteninden)