Çevre Eğitimi
ISBN: 9786258044362 2021 1. Baskı Eğitim Bilimleri Halil Tokcan, Yavuz Topkaya, Zafer Tangülü, Osman Çepni, Tevfik Palaz, Ufuk Şimşek, Hasan Özcan, Murat Bayram Yılar, Ali Derya Atik, Ümit Şimşek, Kerem Coşkun, Mehmet Şentürk, Abdullah Gökdemir, Esra Saraç, Ahmet Turan Orhan, Ahmet Bozak, Yakup Doğan, Yasemin Koç, Erol Sözen, Ömer Türksever, Abdulkadir Özkaya, Burcu Güngör Cabbar Editör : Halil Tokcan - Yavuz Topkaya
Pegem Akademi Yayıncılık

Yaşadığımız gezegende insanoğlunun belki de gelecekte karşılaşacağı en büyük problem çevre sorunları olacaktır. Çünkü insanoğlu dünyada yer alan kaynakları bir yandan hızla tüketirken bir yanda da bu kaynakları kirletmektedir. Gelecekte yaşanabilecek tüm bu olumsuzlukları önlemenin tek yolu çevreye duyarlı, çevre bilinci gelişmiş yöneticiler ve kişiler yetiştirmekten geçmektedir. Bu noktada eğitimcilere büyük bir iş düşmektedir. Çünkü çevre bilinci ve duyarlılığı gelişmiş kişiler yetiştirmek, bu konuda donanımlı öğretmenlerin öğrencilere verecekleri eğitim sayesinde olacaktır. Yaşadığımız dünyanın bizlere miras değil, gelecek nesillere bırakacağımız bir emanet olacağı bilincini öğrencilere aşılayabilirsek; onların bu bilinçle hareket etmesi sayesinde daha yaşanabilir ve temiz bir geleceğe bakabiliriz. Elinizdeki bu eserde öncelikle çevre konusunda temel bilgiler verildikten sonra; çevre eğitiminin farklı yönleri vurgulanmaya çalışmıştır. Eserde toplam on yedi bölüm olup bu bölümler sırasıyla; Çevre Bilimi ile İlgili Temel Kavramlar, Ekoloji ve Ekosistem, Madde Döngüsü ve Doğal Denge, Kaynakların Sınırlılığı ve Ekolojik Ayak İzi, Çevresel Farkındalık, Geri Dönüşüm, Küresel Çevre Sorunları, Çevre Kirlilik Türleri, Çevre Eğitiminin Tarihsel Gelişimi ve Dünyadaki Çevre Eğitiminin Bazı Ülkeler Açısından İncelenmesi, Öğretim Programlarında Çevre Eğitimi, Çevre Eğitimi Yaklaşımları, Çevre Eğitiminde Yöntem ve Teknikler, Çevre Eğitiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları, Çevre Eğitiminde Medyanın Kullanımı, Çevre Dostu Örgütler ve Teknolojiler, Çevre Okuryazarlığı ve Sürdürülebilirlik, Kalkınma Çevrenin Etkileşim Süreci ve Çevre Koruma başlıklarından oluşmaktadır. Eserde sadece teorik bilgiler yanında konularla ilgili örnekler ve etkinlikler verilerek araştırmacı ve öğrencilere bir ışık tutmasına da gayret edilmiştir. Eserde farklı üniversitelerden akademisyenler uzmanlık alanlarına göre katkılar sunmuş, eserin özellikle disiplinlerarası bir anlayışla ortaya çıkmasına özen gösterilmiştir. Çünkü çevre ve çevre eğitimi farklı disiplinlerden bilgiler barındıran ve ancak disiplinlerarası bir anlayışla ele alınırsa olayın tüm boyutlarını görebileceğimiz bir çalışma alanıdır. Kitabın alana katkı sunması ve araştırmacılara faydalı olması dileğiyle…